A Course in Miracles

Målarkurs i trädgården i Störlinge!

Anne-Marie Brännström erbjuder samtal, enskilt eller i grupp. Samtalet bygger på de idéer, som förmedlas i boken ”A Course of Miracles” utgiven av Foundation for inner peace.

Samtalet vill visa en väg till självinsikt och inre frid.
Det är ett sätt att lära känna invanda tankemönster för att SE kärlekens närvaro som är vårat naturliga arv och den kraft, som verkar i oss alla.

Genom att lära känna vårat ego och det sätt det attackerar oss och ger oss skamkänsla och skrämmer oss, kan vi efter hand lära oss känna igen egot. På det sätt minskar egots makt och därigenom öppnas dörren till det goda, vårat egentliga själv och det kreativa i oss själva.

”Nothing real can be threatened
nothing unreal exists.
Herien lies the peace of God”